facebook

O PROGRAMIE

Zajęcia edukacyjno - rozwojowe dzieci od 5-go miesiąca do 3-go roku życia.

to program przygotowany dla dzieci od 5-go miesiąca życia. Spotkania są ukierunkowane na wszechstronny rozwój funkcji poznawczych dzieci oraz na budowanie relacji z opiekunem. To także skarbnica pomysłów na spędzenie czasu z dzieckiem w domu.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem różnych rekwizytów. Podczas spotkań dzieci rozwijają podstawowe umiejętności społeczne, dużą i małą motorykę oraz świetnie się bawią.

to propozycja dla tych, którzy wierzą, że "nigdy nie jest za wcześnie" i mają świadomość - jak duże są korzyści z rozsądnej, dobrze zaplanowanej, wczesnej edukacji dla rozwoju małego dziecka oraz relacji rodzic-dziecko.

Program powstał we współpracy dwóch psychologów dziecięcych mgr Emilii Link - Dratkowskiej oraz prof. Marty Bogdanowicz, w oparciu o ich wiedzę oraz doświadczenia z pracy z dziećmi i ich rodzicami.

Jego dwa główne cele to: wspomaganie wszechstronnego rozwoju małego dziecka poprzez wykorzystanie szeregu sprawdzonych i skutecznych technik i metod oraz wyposażenie rodziców w "narzędzia", informacje i pomysły umożliwiające im efektywne i radosne rozwijanie potencjału ich maluszka.

to szansa na stworzenie maleństwu licznych okazji do doświadczenia świata i budowania na tej podstawie skojarzeń, które stanowią podwaliny inteligencji człowieka, to także miejsce spotkać z rówieśnikami.

Zajęcia uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka i są prowadzone z podziałem wg grup wiekowych:

Każdy program to 20 spotkań pełnych gier i zabaw rozwojowych.